Поиск Google ничего не нашел

- 230 стр. Оқу құралы «Жалпы психология» пәнінің, оқу бағдарламасына сәйкес жазылған. Сонымен қатар психология ғылымының қазіргі кездегі жетістіктерін есепке ала отырып

  www.twirpx.com

Жалпы психология жəне тұлғаның дамуы. Пəнінің оқу-əдістемелік кешені. Курс – І Семестр – 2 Кредит саны - 3 Дəріс – 30 сағат Практикалық сабақ– 15 сағат Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 45сағат СӨЖ – 45 сағат Емтихан – 2 -ші...

  inside.wksu.kz

Сəбет Балтаұлы Бап-Баба (Бабаев) Жалпы психология (Жантану негіздері) Жоғарғы оқу орындары студенттеріне арналған дəрісбаяндар

  www.youblisher.com

Əдістемелік құралында психологияның жалпы мəселелері, жеке адамның бойындағы психикалық процестер, сондай-ақ жеке адамның басында болатын өзіндік ерекшеліктер баяндалады. Жалпы психологияның салалары, əдістері, психика жəне сананың дамуы...

  library.ziyonet.uz

Кешннен психология гылымыныц жеке сала-ларынан да (жалпы, бала, педагогикалык, сот-зац, алеу-меттж, спорт, т.б.) зерттеулер ж урпз1лш , б1рнеше ецбек-тер жазылды. Олардыц катарына Ш .Бэймппеваньщ "Ней-ропсихологиядагы синдромдык талдау формалары", М.Мукановтыц "К...

  library.psu.kz

Жалпы психология. (Жантану негіздері). Жоғарғы оқу орындары студенттеріне арналған дəрісбаяндар жинағы.

  StudFiles.net

Жалпы психология – психология ғылымының іргелі теориялық және эксперименталды категорияларын, жалпы заңдылықтарын, әдістерін және түсініктерін зерттейтін психология бөлімі.

  kk.wikipedia.org

Жалпы психология — психика дамуының жалпы заңдылықтарын, оны зерттеу әдістерін, теориялық принциптерін және оның ғылыми ұғымдарының қалыптасу жүйесін зерттейді, Басқаша айтқанда, бұл ғылым — теориялық және психология деп те аталады, Жалпы психология...

  stud.kz

Мировые новости: