Поиск Google ничего не нашел

"Манас" – кыргыз элинин улуу баатырдык эпосу. "Манас" эпосу дүйнө жүзүндөгү эң чоң поэма болуп эсептелет - 500 553 ыр сабынан турат. Бул көлөм манасчы Саякбай Каралаевдин айтымындагы үчилтиктен куралып саналат

  tyup.net

«Манас» эпосу — кыргыз элинин кылымдарды карыткан тарыхынын алтын казынасы. Бул чыгарма элибиздин руханий табылгаларынын алгылыктууларын, басып өткөн тарыхый жолунун орчундуу окуяларын чогултуп, укумдан-тукумга өтүп келген улуу мурасы, улуттук сыймыгы.

  students.com.kg

«Манас» эпосу эң оболу кыргыз эли өзгөнү өгөйлөбөгөн өтө кең пейил, меймандос калк экенин кабарлайт. Эпосто Тынч океандан Босфорго чейиңки келберсиген кең Евразиянын жүздөгөн жер-суу аттары аталат. Ошол аймакты жердеген уруу, тайпалар тууралуу эскерилет.

  www.azattyk.org

Прикосновение к эпосу "Манас" - это прикосновение к Вечности, к Богу, ибо "Манас" на протяжении многих веков является для киргизского народа глубинным выражением национального самосознания, высшим мерилом духовности, бесценным памятником культуры.

  diplomba.ru

«Манас» эпосу –кыргыз элинин улуу мурасы.

  www.skachatreferat.ru

Манас – кыргыз элинин улуу баатырдык эпосу. "Манас" эпосу дүйнө жүзүндөгү эң чоң поэма болуп эсептелет - 500 553 ыр сабынан турат. Бул көлөм манасчы Саякбай Каралаевдин айтымындагы үчилтиктен куралып саналат: "Манас" - 84 830 сап; "Семетей" - 397 775 сап...

  ky.wikipedia.org

Мана́с (кирг. Манас) — герой одноимённого кыргызского эпоса — богатырь, объединивший кыргызов. Эпос о Манасе насчитывает более полумиллиона стихотворных строк и является одним из самых длинных эпосов в мире, наравне с санскритским эпосом Махабхарата и...

  wreferat.baza-referat.ru

Кыргыз элинин баатырдык эпосунун ана башында турган "Манас" эпосу калпак кийип, кыргыз тилинде сүйлөгөндөрдүн сыймыгы. Ал — элдин туу туткан, руханий азык, идеологиялык багыт алган жол көрсөткүчтөрүнүн бири.

  sputnik.kg

Мировые новости: